Om Öbacka Jazz&Blues och Metropol

Jazzklubben Härnösand

 

METROPOL

 

Jazzklubbens lokal, Metropol, har sin egen historia. Lokalen drivs och vårdas ömt av Stig Högberg sedan slutet av 70-talet. Lokalen har haft lite olika funktioner, men bäst av allt har jazz- och bluesverksamheten passat i denna charmiga miljö.

Många vackra ord har spontant fällts av musiker, som turnerat landet runt och sällan eller aldrig fått uppleva något så trivsamt och annorlunda, enligt deras tycke. Man har ofta spontant utnämt Metropol till Sveriges charmigaste och mysigaste jazzklubbslokal.

 

Jazzklubben, Öbacka Jazz&Blues, har Stig & Karin Högberg att tacka för att få bedriva sin verksamhet här.

 

Jazzklubbens medlemmar och tillfälliga besökare känner sig också 'hemma' här.

 

OM OSS

 

"Öbacka Jazz&Blues" är en ideell organisation/förening med en styrelse, som väljs på årsmötet. Styrelsen arbetar helt ideellt - dvs. inga arvoden betalas till ledamöterna. Hela budgeten går till musiker, annonsering och arbetsgivaravgifter för musiker.

 

Organisationsnummer: 888 000 - 5148

 

VÄLKOMMEN!

 

Stamlokal: METROPOL, Köpmangatan 11, 871 30 Härnösand

Tel: 0611 - 102 01

 

Styrelse 

 

Curt Fällgren ordf

curt.fallgren@gmail.com

070-3428745

 

Anita Fällgren sekr.

anita.fallgren@gmail.com

070-3636836

 

Gun-Britt Vosveld kassör

gbvosveld@hotmail.com

070-7292008

 

Kjell-Arne Danemo bokare

ka.danemo@gmail.com

070-6767236

 

Kjell Bäckvall ledamot

kjell.backvall@gmail.com

0761-160910

 

Claes Ahlin ledamot/ljudtekn.

claes.ahlin@gmail.com

0730-495544

 

Margaretha Ahlin suppl

margaretha.ahlin@gmail.com

0611-10722

 

Marie Sjödin Johansson ledamot

marie.sjodin@toyotasundsvall.se

0731-829246

 

Åke Dahlbäck suppl/ljudtekn

info@harnosaund.com

070-3951394

 

Kjell Fhinn v.ordf

kjell@fhinn.se

070-6048247

 

Kent Lindberg v.sekr

kent@kldesign.se

070-3374702

 

Kjell Andersson ledamot

kjell_a@yahoo.se

070-2206099

 

Revisor: 

Hans Bothorp  

 

Webbmaster / sociala media:  

Maria-Thérèse Sommar 

info@afiori.com