Om Öbacka Jazz&Blues och Metropol

 Jazzklubben Härnösand


METROPOL


Jazzklubbens lokal, Metropol, har sin egen historia. Lokalen drivs och vårdas ömt av Stig Högberg sedan slutet av 70-talet. Lokalen har haft lite olika funktioner, men bäst av allt har jazz- och bluesverksamheten passat i denna charmiga miljö.

Många vackra ord har spontant fällts av musiker, som turnerat landet runt och sällan eller aldrig fått uppleva något så trivsamt och annorlunda, enligt deras tycke. Man har ofta spontant utnämt Metropol till Sveriges charmigaste och mysigaste jazzklubbslokal.


Jazzklubben, Öbacka Jazz&Blues, har Stig & Karin Högberg att tacka för att få bedriva sin verksamhet här.


Jazzklubbens medlemmar och tillfälliga besökare känner sig också 'hemma' här.


OM OSS


"Öbacka Jazz&Blues" är en ideell organisation/förening med en styrelse, som väljs på årsmötet. Styrelsen arbetar helt ideellt - dvs. inga arvoden betalas till ledamöterna. Hela budgeten går till musiker, annonsering och arbetsgivaravgifter för musiker.


Organisationsnummer: 888 000 - 5148                                                                                                   


VÄLKOMMEN!


Stamlokal: METROPOL, Köpmangatan 11, 871 30 Härnösand

Tel: 0611 - 102 01


Styrelse 

 

Curt Fällgren ordf

 curt.fallgren@gmail.com

070-3428745


Anita Fällgren sekr.

anita.fallgren@gmail.com

070-3636836


Gun-Britt Vosveld kassör

gbvosveld@hotmail.com

070-7292008


Kjell-Arne Danemo bokare

ka.danemo@gmail.com

070-6767236


Kjell Bäckvall ledamot

kjell.backvall@gmail.com

0761-160910


Claes Ahlin ledamot/ljudtekn.

claes.ahlin@gmail.com

0730-495544


Margaretha Ahlin suppl

margaretha.ahlin@gmail.com

0611-10722


Marie Sjödin Johansson ledamot

marie.sjodin@toyotasundsvall.se

0731-829246


Åke Dahlbäck  suppl/ljudtekn

info@harnosaund.com

070-3951394


Kjell Fhinn v.ordf

kjell@fhinn.se

070-6048247


Kent Lindberg v.sekr

kent@kldesign.se

070-3374702


Kjell Andersson ledamot

kjell_a@yahoo.se

070-2206099

 

Revisor: 

Hans Bothorp  

 

Webbmaster / sociala media:  

Maria-Thérèse Sommar 

info@afiori.com