Kontakt

Kontakt


Telefon

Vill du ha information eller hjälp med att boka biljetter ring 070 334 00 49


Postadress

Öbacka Jazz & Blues, Box 3030, 871 03 Härnösand


Besöksadress

Bryggeriet, Solumsvägen 2, 871 65 Härnösand


www.obackajazzoblues.se


facebook.com/obackajazz


Organisationsnummer: 888 000-5148


Styrelse


Annika Salomonsson ordförande 070 958 82 66 

Kjell-Arne Danemo bokare 070 676 72 36

Kristina Solberg kassör

Jan Olsson sekreterare

Kent Lindberg vice ordförande

Kjell Bäckvall ledamot

Åke Dahlbäck  ledamot 

Gösta Rodling ledamot


Suppleanter:

Lovisa Mohlin
Hans Häggkvist


Revisor: 
Hans Bothorp


Sociala media:  
Maria-Thérèse Sommar


Webbmaster:

Kent Lindberg