Kontakt

Kontakt


Telefon 070 334 00 49


Epost kontakt@obackajazzoblues.se


Postadress Box 3030, 871 03 Härnösand


Besöksadress Bryggeriet, Solumsvägen 2, Härnösand


Organisationsnummer 888 000-5148


Bokningsförfrågningar bokare@obackajazzoblues.se


Styrelse & funktionärer


Ordförande Annika Salmonsson 070 958 82 66 

Kassör Kristina Solberg

Sekreterare Jan Olsson

Vice ordförande Gösta Rodling

Bokningsansvarig Kjell Bäckvall, bokare@obackajazzoblues.se

Bokare Jacob Asker

Revisor Carina Häggqvist


Webbsida Kent Lindberg