Kontakt

Kontakt


Postadress

Öbacka Jazz & Blues, Box 3030, 871 03 Härnösand


Besöksadress

Bryggeriet, Solumsvägen 2, 871 65 Härnösand


www.obackajazzoblues.se


facebook.com/obackajazz


Organisationsnummer: 888 000-5148


Styrelse


Kent Lindberg ordförande 070-3374702

Kjell-Arne Danemo bokare 070-6767236

Cecilia Nordlund v.ordf

Kristina Solberg kassör

Jan Olsson sekreterare

Kjell Bäckvall ledamot

Åke Dahlbäck  ledamot

Kjell Andersson ledamot

Gösta Rodling ledamot


Suppleanter:

Curt Fällgren

Gun-Britt Vosveld

Claes Ahlin 

Margaretha Ahlin


Revisor: 
Hans Bothorp


Sociala media:  
Maria-Thérèse Sommar


Webbmaster:

Kent Lindberg